Kanał Wyżej
Status prawny

Organem prowadzącym liceum jest miasto stołeczne Warszawa.
Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.
Nadzór pedagogiczny sprawuje nad działalnością sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.
Podstawowe dokumenty XI LO w Warszawie: 
Statut szkoły


 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny

Wersja standardowa