Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Organem prowadzącym liceum jest miasto stołeczne Warszawa.

Szkoła działa w oparciu o Ustawę o Systemie Oświaty (Ustawa z dnia 7 września 1991r. o Systemie Oświaty) i Kartę Nauczyciela.

Nadzór pedagogiczny sprawuje nad działalnością sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.

Podstawowe dokumenty XI LO w Warszawie: 

Statut szkoły


 


Wprowadził Bielecki Tomasz (XI Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja) 2012-11-04
Aktualizujący Bielecki Tomasz (XI Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja) 2021-03-24
Zatwierdzający Bielecki Tomasz (XI Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja) 2021-03-24
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-24
Wersja standardowa